በሚቀጥሉት አድራሻዎቻችን ያግኙን

የአብክመ ዉሃ መስኖና ኢነርጂ ልማት ቢሮ የሃላፊዎች የስልክና ኢ-ሜይል አድራሻ

ተ.ቁ

ቢሮ ሃላፊ/ዳይሬክቶሬት

ተ.ቁ

ቢሮ ሃላፊ/ዳይሬክቶሬት

1

ቢሮ ሃላፊ ጽ/ቤት

ቢሮ ሃላፊ: ዶ/ር ማማሩ አያሌዉ ሞገስ

የቢሮ ስልክ: 0582200855

የተንቀሳቃሽ ስልክ: 0918802521

ኢ-ሜይል: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

ምክ/ቢሮ ሃላፊ ጽ/ቤት /ኢነርጂ ዘርፍ/

ምክ/ቢሮ ሃላፊ: አብርሃም መንገሻ ብርቄ

የቢሮ ስልክ: 0582200549

የተንቀሳቃሽ ስልክ: 0918786141

ኢ-ሜይል: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

ምክ/ቢሮ ሃላፊ ጽ/ቤት /መጠጥ ዉሃ/

ምክ/ቢሮ ሃላፊ: ይመር ሃብቴ ንጉስ

የቢሮ ስልክ: 0582203261

የተንቀሳቃሽ ስልክ: 0935983634

ኢ-ሜይል: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

ምክ/ቢሮ ሃላፊ ጽ/ቤት /መስኖ ዘርፍ/

ምክ/ቢሮ ሃላፊ: መለሰ ስንታየሁ

የቢሮ ስልክ: 0583209068

የተንቀሳቃሽ ስልክ: 0918767731

ኢ-ሜይል: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

ህዝብ ግን/ ኮሙ/ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት

ዳይሬክተር: አደም ወርቁ ሳልህ

የቢሮ ስልክ: 0582201704

የተንቀሳቃሽ ስልክ: 0910109595

ኢ-ሜይል: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

እቅድ ዝግ/ክት/ግም/ዳይሬክቶሬት

ዳይሬክተር: ፍቅሬ ጸጋ

የቢሮ ስልክ: 0582204675

የተንቀሳቃሽ ስልክ: 0918714651

ኢ-ሜይል: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

ዉሃ ተቋ/ግብ/አቅርቦት ዳይሬክቶሬት

ዳይሬክተር: መልካሙ ሞገስ

የቢሮ ስልክ: 0582262460

የተንቀሳቃሽ ስልክ: 0921559517

ኢ-ሜይል: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

መጠጥ ዉሃ አቅርቦት ዳይሬክቶሬት

ዳይሬክተር: አስራት ካሴ

የቢሮ ስልክ: 0582201533

የተንቀሳቃሽ ስልክ: 0918710529

ኢ-ሜይል: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

መስኖ ጥ/ዲዛ/ግን/ክት/ዳይሬክቶሬት

ዳይሬክተር: ገዛህኝ በቀለ

የቢሮ ስልክ: 0582200853

የተንቀሳቃሽ ስልክ: 0911092136

ኢ-ሜይል: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

ኤሌ/ምን/ቴክ/ል/ዳይሬክቶሬት

ዳይሬክተር: ታገለ አድማሱ

የቢሮ ስልክ: 0582207934

የተንቀሳቃሽ ስልክ: 0911910190

ኢ-ሜይል: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

ባዮ-ኢነርጅ ምን/ቴክ/ማስ/ዳይሬክቶሬት

ዳይሬክተር: ወንድም በሪሁን

የቢሮ ስልክ: 0582201232

የተንቀሳቃሽ ስልክ: 0918095185

ኢ-ሜይል: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

ዉሃ ሃብትና ተቋማት አስ/ር ዳይሬክቶሬት

ዳይሬክተር: ማሞ ያለዉ

የቢሮ ስልክ: 0582220116

የተንቀሳቃሽ ስልክ: 0924472550

ኢ-ሜይል: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

ኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት

ዳይሬክተር: ያለም ዘርፍ ይግዛዉ

የቢሮ ስልክ: 0582206953

የተንቀሳቃሽ ስልክ: 0918800839

ኢ-ሜይል: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

ግዥ፣ፋይ/ንብ/አስ/ዳይሬክቶሬት

ዳይሬክተር: ዉለታዉ አወቀ

የቢሮ ስልክ: 0582201087

የተንቀሳቃሽ ስልክ: 0918766270

ኢ-ሜይል:

15

ሰዉ ሃብት ስራ አመራር ዳይሬክቶሬት

ዳይሬክተር: ጸጋዉ ይግዛዉ

የቢሮ ስልክ: 0582200949

የተንቀሳቃሽ ስልክ: 0918530533

ኢ-ሜይል: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

የዉስጥ ኦዲት ዳይሬክቶሬት

ዳይሬክተር: አባይነሽ አሰፋ

የቢሮ ስልክ: 0582204776

የተንቀሳቃሽ ስልክ: 0913695652

ኢ-ሜይል: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

አገ/አሰ/ቅሬታ ሰሚ

ዳይሬክተር: አዲሴ አለማየሁ

የቢሮ ስልክ: 0582220151

የተንቀሳቃሽ ስልክ: 0913398850

ኢ-ሜይል: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

ሥርዓተ ፆታ እና ኤች አይቪ ኤድስ

ዳይሬክተር: እመቤት አያሌዉ

የቢሮ ስልክ: 0582220151

የተንቀሳቃሽ ስልክ: 0918011091

ኢ-ሜይል: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

ህግ አገልግሎት

ዳይሬክተር: ደመቀ ብሩ ቦረና

የቢሮ ስልክ: 0582263260

የተንቀሳቃሽ ስልክ: 0918216141

ኢ-ሜይል: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

አንድ ዋሽ ማስተባባሪያ ዩኒት

ዳይሬክተር: አረጋ ካሳ

የቢሮ ስልክ: 0582220579

የተንቀሳቃሽ ስልክ: 0913042336

ኢ-ሜይል: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

ባዮ-ጋዝ ማስተባበሪያ ዩኒት

ዳይሬክተር: ፋንታየ ካሳሁን

የቢሮ ስልክ: 0582203236

የተንቀሳቃሽ ስልክ: 0910925929

ኢ-ሜይል: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22

ግብርና እድገት ፕሮግራም

ዳይሬክተር: ወለላዉ ማሩ

የቢሮ ስልክ:

የተንቀሳቃሽ ስልክ: 0913387497

ኢ-ሜይል: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23

ኮዋሽ /CMP/

ዳይሬክተር: አብርሃም ከበደ

የቢሮ ስልክ: 0582201512

የተንቀሳቃሽ ስልክ: 0918340907

ኢ-ሜይል: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24

ዩኒሴፍ

ዳይሬክተር: ድልነሳ ጋሻዉ ኦርዮን

የቢሮ ስልክ: 0582201702

የተንቀሳቃሽ ስልክ: 0967588715

ኢ-ሜይል: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

የዞን ዉሃ፣ መስኖና ኢነርጂ ልማት መምሪያዎች  የሃላፊዎች የስልክና ኢ-ሜይል አድራሻ

ተ.ቁ

ዞን

መምሪያ/ተ/መምሪያ ሃላፊ ስም

የቢሮ ስልክ

የተንቀሳቃሽ ስልክ

ኢ-ሜይል

1

ሰሜን ሸዋ

ኤፍሬም ምንይሽር

01166813962

0913004144

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

አሮሞ ብሔረሰብ

መርየማ አብዱ

0335541756

0912766032

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

ደቡብ ወሎ

ጥላሁን ሽመልስ

0331123449

0914362742

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

ሰሜን ወሎ

ሞገስ ቸርነት

0333311548

0913177309

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

ዋግ ኽምራ

ተገኘ መብራት

033440019

0910013436

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

ደቡብ ጎንደር

አወቀ ሽፈራዉ

0584413005

0966860412

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

ማዕከላዊ ጎንደር

ሰለሞን መስፍን

0581117735

0918079875

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

ሰሜን ጎንደር

ሙላዉሹም ተሾመ

 

0935704299

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

ምዕራብ ጎንደር

ካሳ

 

0918276059

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

አዊ ብሔረሰብ

ምንይችል ጀምበሬ

0582271247

0910144501

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

ምዕራብ ጎጃም

አምደወርቅ

0587750816

0946789747

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

ምስራቅ ጎጃም

አዲሱ አየለ

0587716443

0922263002

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ለቢሮዉ ተጠሪ የሆኑ የከተማ ዉሃና ፍሳሽ አገልግሎት ጽ/ቤቶች

ተ.ቁ

ከተማ

ደረጃ

ስራ አስኪያጅ ስም

የቢሮ ስልክ

የተንቀሳቃሽ ስልክ

ኢ-ሜይል

1

ባህር ዳር

1

ይርጋ አለሙ

0582202361

0918775093

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

ጎንደር

1

ሐይማኖት በለጠ

0581120696

0918762639

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

ደሴ

1

ወርቁ አሞኘ

 

0913290862

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

ደብረ ታቦር

2

ሙሉቀን ወንዲራድ

0584410019

0980517065

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

ፍኖተ ሰላም

2

ልየዉ አንሙት

 

0918802706

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

ደብረ ማርቆስ

2

       

7

ደብረ ብርሃን

2

       

8

ከሚሴ

2

ሙሉየ ካሳ

0335540279

0910853574

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

ኮምቦልቻ

1

ወርቅየ ዜና

0335510289

0930286528

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

ወልድያ

2

ጌታቸዉ ሞገስ

0333311572

0913919965

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

ላል ይበላ

2

መለሰ አየለ

0333360033

0930072705

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

ቆቦ

2

ሲሳይ አያሌዉ

0333340036

0910420826

 

መጪ ዝግጅቶች

No events

ጎብኚዎችን ቆጣሪ

276655
ዛሬ
ትናንት
በዚህ ሳምንት
ባለፈው ሳምንት
በዚህ ወር
ባለፈው ወር
ጠቅላላ
57
44
423
275575
1710
4825
276655